Grandiôse גרנדיוז מאריכה, מעגלת ומעניקה נפח
Sorry, ModiFace is currently unavailable.
שינוי ריסים גרנדיוזי: ריסים פרוסים כמניפה, מעוגלים להפליא.
לנקום ממציאה מחדש את המסקרה שלה וחושפת טכניקת משיחה חדשה אשר יוצרת ללא כל מאמץ ריסים פתוחים, מלאים ואחידים להפליא. לראשונה בהיסטוריה של לנקום, מוט המסקרה Swan-Neck™ {צוואר ברבור}, המוגן ע"י פטנט רשום והמברשת המדויקת להפליא יכולים לתפוס את הריסים סמוך לשורשים על מנת לפרוס אותם למניפה מושלמת מפינה אחת של העין לשנייה.

כבר מהמשיחה הראשונה, הריסים מצופים מהשורשים ועד לקצוות. המסקרה הזו, המתאימה לכל צורות העיניים, יוצרת מראה רב-רושם של מניפת ריסים רחבה. פורמולה חדשנית המועשרת בתמצית הבלעדית ללנקום Native Rose-Cell Extract™ {תמצית תאי בסיס של ורד}. העיניים מושכות, מפתות, עיניים גרנדיוזיות.
• יוצרת ריסים מופרדים, מלאים ואחידים להפליא
• "מוט צוואר הברבור" Swan-NeckTM שלה, עליו הוגשה בקשה לרישום פטנט, והמברשת המדויקת להפליא יכולים לתפוס את הריסים קרוב לשורשים על מנת לפרוס אותם למניפה מושלמת, מפינה אחת של העין לפינה השנייה.
• פורמולה חדשנית מועשרת בתמצית הבלעדית ללנקום של תאי בסיס של ורד Native Rose-Cell ExtractTM
המוט שלה המעוצב כצוואר ברבור Swan-Neck™ והמברשת המדויקת להפליא מאפשרים טכניקת משיחה שלא נראתה קודם לכן. ניחי את המברשת על שורשי הריסים. משחי את הריסים כשאת מתחילה בפינה החיצונית של העין ועוברת לחלק הפנימי, תוך הארכת הריסים בתנועת זיגזג.

עין ימנית:
1. פינה חיצונית ומרכז העין: החזיקי את המוט כשהקימור פונה כלפי מטה על מנת להרים את הריסים ולפרוס אותם למניפה.
2. פינה פנימית: החזיקי את המוט כשהקימור פונה כלפי מעלה על מנת להרים ולהאריך את הריסים.
3. ריסים תחתונים: החזיקי את המוט כשהקימור פונה כלפי מעלה על מנת להגדיר את הריסים.

עין שמאלית: אם את מעבירה את המברשת מעל אפך
4א. פינה חיצונית ומרכז העין: החזיקי את המוט כשהקימור פונה כלפי מטה על מנת להרים את הריסים ולפרוס אותם למניפה.
5א. פינה פנימית: החזיקי את המוט במאונך על מנת להרים ולהאריך את הריסים.
6א. ריסים תחתונים: החזיקי את המוט כשהקימור פונה כלפי מעלה על מנת להגדיר את הריסים.

עין שמאלית: אם את מסובבת את שורש כף ידך או מחליפה ידיים
4ב. פינה חיצונית: החזיקי את המוט כשהקימור פונה כלפי מטה על מנת להרים את הריסים ולפרוס אותם למניפה.
5ב. מרכז ופינה פנימית: החזיקי את המוט כשהקימור פונה כלפי מעלה על מנת להרים ולהאריך את הריסים.
6ב. ריסים תחתונים: החזיקי את המוט כשהקימור פונה כלפי מעלה על מנת להגדיר את הריסים.

עבור טכניקה מקצועית יותר, סובבי את שורש כף היד שלך בהתאם ל-3 חלקי העין (פינה חיצונית, מרכז ופינה פנימית)
1. התחילי במשיחת המסקרה על הריסים בפינות החיצוניות. החזיקי את המוט כשהקימור פונה כלפי מטה על מנת לפרוס את הריסים למניפה.
2. סובבי קלות את המוט בין אצבעותייך שליש הסיבוב: המברשת באופן טבעי ממקמת את עצמה במאוזן על השליש המרכזי של העין. הרימי את הריסים.
3. סובבי את המוט שוב שליש הסיבוב, ומקמי את המברשת על שליש העין הנותר. מאחר שהמברשת קמורה, היא עכשיו מצביעה לכיוון האף. האריכי את הריסים כלפי פנים.
4. חזרי על אותן הפעולות בדיוק על העפעף התחתון ובעין השנייה.

הריסים של גרנדיוז

קבלי גישה לריסים שלך: מפינה לפינה, מהשורשים ועד לקצוות. התחילי בפינה החיצונית לעבר המרכז כשהמוט המעוקל מופנה מטה וסיימי בפינה הפנימית כשהמוט המעוקל פונה כלפי מעלה עבור מניפת ריסים מושלמת.